אינדקס אנשים ועסקים

בוטרוס האנימריסאת סבחהאחמד מריסאתעלי סלח מוסטפאמועלם סליםחטיב מוסטפא מוחמדחוסיין מוחמד נמרחלאילה גומעהגוזיף חאיקשואהדה חליל
אזריק נדים מדריך חקלאיעילבוני פאוזיעווד סאבר מוחמדסמעאן זאהיראדי חוראניטאנוס עיסאםחוסיין חסן עבד אל מג'ידטאנוס עזיזאמטאנס וחשעזאם ופיק אחמד
עראידה נעיםנאדר ערטולשובל שאול ורגינהאבו חנין סאמיטואפרה סאלםמוסטפא פואזסלייח יוסףזריק פהמי נגריהמחמד גואלנההזימה אנואר
מוסא אליאס עורך דיןעראידה אסעד סליםאחמד אבו נימרקיזל האילטאהא יאסרסרחאן ג'ול האילימין אמיןרובין הגר ועמיתעיסאת סאוסןבית ספר מפתן
אבו שקארה פרח יוסףסועאד ד"ר זינהחורי סדיקעלי ענאןעבאס אברהים עליסוטירה אסעדחמד חרבעראידה עמאדרבאח גאנםעלי עבדאל סלאם
ערטול נבילגאנם פארסיבלונובסקי רוןמלניק שרה וטדיסואעד עאדלזרנקין זאב ופנינהמטר ג'רייסזריק ריאדשופאני עפיפהרבאח ראג'ב
טרבוש מרואןגאנם פרחאןחנא חאיקעסאקלה יוסףאבו חנוך שפיקסואעד זיאד מוסטפאעסאקלה מוחמד עורך דיןאבו שקארה יוסףחליפה מועיןחטיב חוסיין
חטיב מונתהאחיאק נבילהייב עאדלחורי עבדאללהג'רבי בועזסרור עדנאןדגש פטמה ופהיםגמליאל יהודית ויהודהשוורץ שרה ואילןסואעד עאקב
גנאם סלמאןחוראני גיהאדסרור אליאסגבאי דודמטר גמאלמועדון קשישיםמעדי היאםסרור חאפדסרור עפיףזינה פאייק קבלן
מטר סאמישיני גמאלחנא עאדל רגאזידאן זיאדהאזרייק עאוניסרור מורשדזרייק מונירחורי מלכהרושרוש בסאם בן נימרחלמי חוסיין
2332423325233262332723328233292333023331233322333323334233352333623337233382333923340233412334223343