אינדקס אנשים ועסקים

אטרש ורדהזובידאת שאוקתנגאר אנתסאראכתילאת בן מילאעזאיזה דיאב עבד אלכריםכוכב הצפון הנוצץ בע"מיוסף זריפהרשיד מנסור יוסףעזאיזה עיזאתאסעד יוסף עבדאל ראוף
מסאלחה מחמוד נג'יבמסאלחה אחמד עו"דחמאמדה מוחמדאיברהים רשידמסאלחה מחמד חוסיןמסאלחה עבדל חכיםעזאיזה מוחמדאיכתילאת חאלדעומר פהוםמוסאלחה חליל מוסטפא
סמועי ולידגידאללה זהרהנגאר לוטפייוסף עבד אלראוף ד"רפהמי אסעד יוסףאברהים עבדללהאבו סוביה יוסףאבו סוביה פדאלג'ופי מוחמד מחמודעזאיזה עבד אל חכים מוחמד אבו טייב
אטרש וגיה אברהיםשחברי סאמיעזאיזה כמאל אבו טייב מוחמדעכאשה עבד אלעזיזיוסף פרחה ומחמודאברהים האני פואדיוסף עפיץ אברהיםמסאלחה טורקיסלים זוהרי אחמדשחברי בסאם
מסאלחה עומר אמיןסחניני עאמר מוחמדאיברהים עירפאןאמונה עבדאל מגידיוסף אחמדכרדי רפיקמסלאחה סמירעזאיזה נסרה פהדדאוד כאזם משרד מרג אבןאבו זראקי סאמי
נגאר קייטיאכתילאת ראג'חיוסף אחמדעזיזה פהיםדהוד עוראביביאטרה מחמודמוסטפה יוסףדבורייה מועצה מקומית דואר נצרתמסלחה סעיד עבדאאלהאכתילאת טאהר סעיד
משהדאוי חלילדואס עבד אל חמיאכתילאת אינאס גואדחוסיין יוסף מאהרעזאיזה עבד אל רחמןמסאלחה סאמרמ א סי חומרי בנייןמ א סי חומרי בנייןמתנ"ס דבוריההחיים והתרבות עמותת
עזאיזה עטאדהוד חאלד עו"דנג'אר עמאד ובאדהאטרש שאהר וסלימהשרותי מדידה ושמאות מקרקעיאטרש מוחמד איברהיםאכתילאת אחמדיוסף אחמדראשיד בשירטהא יוסף
יוסף גאדחביב אללה סייףעזאיזה סארינחל הירדן בניה (8991) בע"מעבדאלגני מסאלחהנחל הירדן בניה (8991) בע"מגיגני וחידאברהים חמדעבד אלחמיד עזאיזהאברהים אסלאם
ג'ג'יני חאלדעאמר עזאיזהמסאלחה נאילהמוסטפא מוחמד חוסייןעזאיזה חוסייןמסאלחה זכריה ואמירהאכתילאת נעים אחמדגבארין עבדמשאהדה לאמיהסכניני עבד
2370223703237042370523706237072370823709237102371123712237132371423715237162371723718237192372023721