לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

איפור בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 ליפסקי לואי 40 ירושלים  050-4319869 

 אייזיק רמבה 601 ירושלים  050-6963334 

 משה שרת 15 ירושלים  050-8654142 

 פטריה 14 ירושלים  054-5830358 

 נלסון גליק 9 ירושלים  050-7614452 

 בצלאל 5 ירושלים  052-6957449 

 עמק רפאים 43 ירושלים  057-3112652 

 השליו 411 ירושלים  052-4764336 

 פנקס 3 ירושלים  052-6299900 

 החלמית 6 ירושלים  050-8861776 

 אברהם שלום יהודה 19 ירושלים  052-8876565 

 ירושלים  054-3069234 

 העילוי 10 ירושלים  054-2061332 

 אריה בעהם 4 ירושלים  054-2366373 

 מש' הדקלים 2 ירושלים  052-5089920 

 דרך חברון 150 ירושלים  050-3555115 

 הנרד 2 ירושלים  02-5701713 

 העירית 20 ירושלים  054-7861337 

 לוז קדיש 15 ירושלים  02-6438696 

 רבדים 31 ירושלים  050-5734494 

 ירושלים  052-3813620 

 הלר חיים ירושלים  050-7590068 

 הבנאי 9 ירושלים  052-2592095 

 ירושלים  052-8818503 

 דרך החורש 100 ירושלים  02-5863308