לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

בעלי מקצוע בבאר שבע


[הוסף עסק לרשימה]
 מקיף רגר באר שבע  054-8199340  1.50 

 הבדיל-עמק שרה 109 באר שבע  050-8688072 

 ארלוזורוב חיים 26/4 באר שבע  08-6287702 

 אהרונסון שרה ואהר 29 באר שבע  054-2263608 

 בן יאיר אלעזר 29/2 באר שבע  054-4696436 

 אלכסנדר ינאי 4.14 באר שבע  052-3403029 

 שי עגנון 38/6 באר שבע  050-6886904 

 הנרייטה סולד 1 באר שבע  08-6272601 

 קרית יהודית באר שבע  054-5978141 

 ת.ד. 5431 באר שבע  08-6280187 

 העצמאות 15 באר שבע  08-6348971 

 התקווה 2 באר שבע  02-5610092 

 דרך שמשון 11/5 באר שבע  052-5384041 

 מפעלי תובלה באר שבע  050-5435526 

 הדסה 90 באר שבע  08-6900710 

 הנרקיס 53 באר שבע  052-2717428 

 רחבת הראש 5015 באר שבע  052-2413292 

 אוהלי קידר,השוק העירוני באר שבע  050-7282823 

 באר שבע  050-6967159 

 שטיינברג יהודה 8/7 באר שבע  054-5530644 

 סמאטס יוחנן 19/2 באר שבע  052-3620698 

 קויפמן 46 באר שבע  08-627288 

 העצמאות 55 באר שבע  08-6271226 

 הבדיל 109, עמק שרה באר שבע  08-6275330 

 קאפח 21 באר שבע  050-5298336