לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

בעלי מקצוע בחולון


[הוסף עסק לרשימה]
 קראוזה 55 חולון  054-4472080 

 חנקין 25 חולון  04-9935119 

 הס 11 חולון  03-6124300 

 סנש חנה 4 חולון  054-4737262 

 האורגים 21 חולון  03-5051852 

 מסילת העולים 13 חולון  054-7306504 

 ברנר 31 חולון  03-5016806 

 שד' הוז דב חולון  050-7799087 

 יטבתה 21 חולון  09-7687159 

 שד` בן גוריון 17 חולון  03-5534131 

 מש` ענבר 12 חולון  03-5922958 

 הסנהדרין 43 אצל דוד אלגרב חולון  052-2207140 

 הגביש 8 א.ת חולון  03-5587811 

 לבון פנחס 20 חולון  03-5032533 

 הקונגרס 35 חולון  050-7323999 

 עמוס 28 חולון  054-7218615 

 המשביר 5 חולון  03-6540148 

 קדושי קהיר 29 חולון  050-5697844 

 ההסתדרות 60 חולון  052-4535475 

 המכבים 4 חולון  054-4903903 

 ליסין אברהם 16 חולון  054-7778264 

 הלוחמים 17 חולון  03-5030586 

 הבנאי 34 חולון  054-5609169 

 פרופ` שור 59 חולון  03-5565869 

 לבון פנחס 16 חולון  054-4503468