לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 הועד הלאומי 21 ירושלים  02-6751111 

 רשב"ג 30 ירושלים  02-5944555 

 ראס אל עמוד ירושלים  02-6282332 

 בית יצחק 1 ירושלים  02-6544555 

 עם ועולמו 4 ירושלים  073-7935800 

 נרקיס 28 ירושלים  02-6222565 

 אל זהרה 3 ירושלים  02-6285381 

 יואל משה סלומון 10 ירושלים  02-6222822 

 הועד הלאומי 21 ירושלים  02-6751198 

 שמואל הנביא 83 ירושלים  02-9700900 

בית ספר לעיצוב, מורים והנדסים

 משמרות הכהונה 1 ירושלים  02-6286121 

 ירושלים  02-6759555 

 אל זהרה 8 ירושלים  02-6271181 

 ירושלים  02-6750911 

 זכרון יעקב 5 ירושלים  02-5302710 

 ירושלים  02-6760911 

 העסקן 3 ירושלים  02-6216004 

 בן יהודה 31 ירושלים  02-6242572 

 ירושלים  02-6265666 

 ירושלים  02-6777771 

 צלאח א דין 31 ירושלים  02-6284372 

 תחכמוני 3 ירושלים  02-5370546