לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

חנויות בגדים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 קרן קיימת לישראל 29 ירושלים  02-5660319 

 מלכי ישראל 7 ירושלים  02-5384384 

 שמאי 6 ירושלים  02-6251435 

 אל אספהאני 4 ירושלים  054-3185202 

 מלכי ישראל 25 ירושלים  02-5383984 

 מלכי ישראל 41 ירושלים  02-5373216 

 דונואס 4 ירושלים  02-6232887 

 אגרון 22 ירושלים  02-6242797 

 שולאל יצחק 18 ירושלים  02-5612408 

 דברי חיים 19 ירושלים  02-5386662 

 אגודת ספורט בית"ר 1 ירושלים  02-6788937 

 דוד 4 ירושלים  02-6283607 

 צלאח א דין 17 ירושלים  02-6280045 

 לונץ משה 3 ירושלים  02-6248819 

 המלך ג'ורג' 12 ירושלים  054-2452833 

 השישה עשר 17 ירושלים  02-5835831 

 יפו 50 ירושלים  02-6247536 

 אגודת ספורט בית"ר 1 ירושלים  02-6483130 

 תובל 8 ירושלים  02-5389179 

 שמאי 17 ירושלים  02-6242286 

 ירושלים  02-6448573 

 יפו 95 ירושלים  02-6223856 

 עמק רפאים 26 ירושלים  02-5630332 

 גולדה מאיר 255 ירושלים  02-5612588 

 יצחק קריב 6 ירושלים  02-6242954