לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

חנויות בגדים בכרמיאל


[הוסף עסק לרשימה]
 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9082220 

 היוצרים 12 כרמיאל  04-9880032  0.00 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  052-6074423 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9888435 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9081127 

 העמק 1 כרמיאל  04-9989944 

 כרמיאל  04-9982998 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9905798 

 מורד הגיא 100 כרמיאל  04-9080315 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9882457 

 כרמיאל  04-9887187 

 כרמיאל  04-9884127 

 כרמיאל  04-9984481 

 מורד הגיא 100 כרמיאל  04-9884394 

 שד' נשיאי ישראל 100 כרמיאל  04-9881154 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  052-4472928 

 מורד הגיא 100 כרמיאל  054-2452874 

 מעלה כמון 5 כרמיאל  04-9986956 

 מורד הגיא 100 כרמיאל  04-9584446 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9081189 

 כרמיאל  04-9885332  3.50 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9082478 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  052-5126119 

 מעלה כמון 2 כרמיאל  04-9081101 

 הגליל 2 כרמיאל  04-9582571