לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

ישיבות בבני ברק


[הוסף עסק לרשימה]
 רבנו תם 6 בני ברק  03-5784030 

 ראב"ד 2 בני ברק  03-5798095 

 אברהם בן דוד 15 בני ברק  050-4161603 

 הרב בר אילן 24 בני ברק  03-5702984 

 דסלר 26 בני ברק  03-6190425 

 דבורה הנביאה 16 בני ברק  03-6182349 

 נחמיה 13 בני ברק  03-5784645 

 חזון איש 37 בני ברק  03-5794851 

 הרב סורוצקין 9 בני ברק  03-6194029 

 חבקוק 21 בני ברק  03-5792333 

 חזון איש 32 בני ברק  03-6160793 

 רבי עקיבא 133 בני ברק  03-5706302 

 דונולו 7 בני ברק  03-6183493 

 עזרא 7 בני ברק  03-5748987 

 כהנמן 128 בני ברק  03-5745261 

 רש"י 27 בני ברק  03-6187936  5.00 

 הלפרין 14 בני ברק  03-5784525 

 הרב מימון 13 בני ברק  03-5795721 

 מלצר 28 בני ברק  03-6197099  5.00 

 כהנמן 76 בני ברק  03-6783898 

 נורוק 31 בני ברק  03-6190835 

 נויפלד 10 בני ברק  050-4182819 

 רבי יוסי 4 בני ברק  03-5782008 

 הרב שר 12 בני ברק  03-5703358 

 רבנו אשר 7 בני ברק  03-5709292