לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

ישיבות בבני ברק


[הוסף עסק לרשימה]
 יצחק נפחא 10 בני ברק  03-5787894 

 דמשק אליעזר 31 בני ברק  03-6764104  1.00 

 מלצר 28 בני ברק  03-6197099  5.00 

 נחמיה 13 בני ברק  03-5784645  5.00 

 מהרש"ל 25 בני ברק  03-6192673 

 יהושע 20 בני ברק  03-6169070 

 ז'בוטינסקי 138 בני ברק  03-5791392 

 הרב סורוצקין 9 בני ברק  03-6194029 

 שלמה המלך 3 בני ברק  03-6772374 

 עזרא 16 בני ברק  03-6166238 

 דון יוסף נשיא 7 בני ברק  03-6189568 

 אונקלוס 5 בני ברק  050-4186000 

 עזרא 18 בני ברק  03-6180439 

 ברנדשטטר 6 בני ברק  03-5700156 

 רבי גרוסברד אבא 7 בני ברק  03-6183111 

ישיבת פוניבז' - הישיבה הגדולה לאברכים, נמצאת בבני-ברק, באחד הרחובות המרכזיים, ובה מתנהלות מספר [קרא עוד]

 קהילות יעקב 5 בני ברק  03-5743226  0.50 

 הלפרין 14 בני ברק  03-6197930 

 ישראל מסלנט 7 בני ברק  03-5776999 

 דונולו 7 בני ברק  03-6183493 

 הרב בר אילן 24 בני ברק  03-5702984 

 דמשק אליעזר 35 בני ברק  03-6764994 

 השומר 11 בני ברק  03-6195068 

 הרב שך 46 בני ברק  03-5780737 

 ירושלים 37 בני ברק  03-6185447 

 הרלינג צבי 17 בני ברק  03-6163497  1.00