לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

ישיבות בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 גלעד 26 ירושלים  02-6273231 

 לנדנר 3 ירושלים  02-5829655 

 שמואל הנביא 79 ירושלים  02-5828381 

 שמואל הנביא 26 ירושלים  02-5823013 

 ירושלים  02-6733167 

 זכריה הרופא 4 ירושלים  02-6261349 

 הקבלן 40 ירושלים  02-6526699 

 סלנט 14 ירושלים  02-6240914 

 בית וגן 52 ירושלים  02-5709493 

 גרוסברג 4 ירושלים  02-5389298 

 יותם 1 ירושלים  02-5633505 

 קצנלבוגן 53 ירושלים  02-6528680 

 יחזקאל 22 ירושלים  02-5827128 

 אור שרגא 4 ירושלים  02-5861342 

 הרב בלוי 8 ירושלים  02-5819831 

 חגי 7 ירושלים  02-5370966 

 שמעון הצדיק 22 ירושלים  02-5810315 

 אבינדב 20 ירושלים  02-5713440 

 בר אילן 9 ירושלים  02-5816192 

 צפניה 23 ירושלים  02-5322274 

 אטון בן ציון 2 ירושלים  02-5813963 

 אפשטיין 5 ירושלים  02-6435784 

 שילה 6 ירושלים  02-6241622 

 קרן קיימת לישראל 59 ירושלים  02-5631957