לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

ישיבות בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 צפניה 23 ירושלים  02-5322274 

 סנהדריה המורחבת 140 ירושלים  02-5816085 

 מאה שערים 75 ירושלים  02-5322694 

 נג'ארה 3 ירושלים  02-6527898 

 חגי 22 ירושלים  02-5375562 

 אבן האזל 24 ירושלים  02-5381070 

 הרב סורוצקין 3 ירושלים  02-5373049 

 בית וגן 160 ירושלים  02-6423172 

 שערי תורה 9 ירושלים  02-6439657 

 דוד 24 ירושלים  02-5812531 

 רחובות הבוכרים 14 ירושלים  02-5322517 

 אבישר 7 ירושלים  02-6240066 

 עבודת ישראל 22 ירושלים  02-5371146 

 רבנו גרשום 8 ירושלים  02-6272222 

 הקבלן 40 ירושלים  02-6512160 

 קדושי בבל 1 ירושלים  02-6730303 

 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5870659 

 קצנלבוגן 80 ירושלים  073-2181643 

 דרך הכרמים ירושלים  02-6424242 

 יואל 16 ירושלים  02-5378507 

 בעל שם טוב 1 ירושלים  02-5400950 

 לנדנר 3 ירושלים  02-5829655 

 נחום איש גמזו 8 ירושלים  02-6264137 

 בי רב יעקב 8 ירושלים  02-6242773 

 גדרה 12 ירושלים  02-5000124