לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

קבלני בנין בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 בית הדפוס 12,גבעת שאול ירושלים  02-6588600 

 צור באהר ירושלים  050-5377821 

 אנטיגונס 37 ירושלים  050-5749993 

 הסדנא 4 ירושלים  02-6738765 

 לוחמי הגטאות 1 ירושלים  02-6816736 

 הירמוך 18 ירושלים  02-6256162 

 גבעת זאב 4/43 ירושלים  052-2593506 

 קולומביה 10/29 ירושלים  054-4349408 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6588600 

 דברי חיים 9 ירושלים  052-2637553 

 פארן 5 ירושלים  1800-260240 

 שרייבום 7/4 אצל קווטינסקי ירושלים  050-8811118 

 דרך בית לחם 7 ירושלים  02-6737445 

 קלוזנר 9 ירושלים  054-7844722 

 אבן סינא 9 ירושלים  050-5238820 

 דרך בית לחם 7 ירושלים  02-6737445 

 אוסישקין 40 ירושלים  02-6247665 

 בית הערבה 32 ירושלים  02-6372798 

 הציונות 6 ירושלים  02-6430521 

 אלבק חנוך 20 ירושלים  050-938070 

 דרך חברון 151 ירושלים  052-8913030 

 פולונסקי 13 ירושלים  050-3805207 

 עובדיה 24 ירושלים  02-5007811 

 ירמיהו 80 ירושלים  02-5016666 

 אריסטובלוס 4 ירושלים  052-2406714