לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

רבנים בבני ברק


[הוסף עסק לרשימה]
 זכריה 5 בני ברק  03-6180610 

 נחמיה 23 בני ברק  03-5707611  0.00 

 סוקולוב 21 בני ברק  03-5793528 

 ירושלים 17 בני ברק  03-5791234 

 כהנמן 69 בני ברק  03-5709782 

 בן זכאי 45 בני ברק  03-5707071 

 רש"י 12 בני ברק  03-5702178 

 אבן גבירול 12 בני ברק  03-5700729 

 האדמו"ר מגור 37 בני ברק  03-6181981  1.00 

 שד' טרפון 8 בני ברק  03-5706741 

 בן זכאי 29 בני ברק  03-6194754 

 רשב"ם 9 בני ברק  03-6192725  1.25 

 עזרא 46 בני ברק  03-6191917 

 דבורה הנביאה 17 בני ברק  03-6181193 

 בן זכאי 45 בני ברק  03-6183538 

 הרב זוננפלד 10 בני ברק  03-5741388 

 הרב אהרונסון 8 בני ברק  03-6189754 

 הר סיני 28 בני ברק  03-6774171 

 אמרי חיים 1 בני ברק  03-6769804 

 זכריה 5 בני ברק  03-6196008 

 הרב קוק בני ברק  03-6186395 

 חזון איש 89 בני ברק  03-6193319  4.50 

 ברטנורה 4 בני ברק  03-5704547  4.50 

 באר מים חיים 14 בני ברק  03-6194103