לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

רבנים בבני ברק


[הוסף עסק לרשימה]
 נועם אלימלך 5 בני ברק  03-6188076 

 כהנמן 101 בני ברק  03-6747274 

 תורת חיים 2 בני ברק  03-6764925 

 רוזנהיים 15 בני ברק  03-5705052 

 קהילות יעקב 45 בני ברק  03-5742754 

 אבן גבירול 12 בני ברק  03-5700729 

 רשב"ם 17 בני ברק  03-6192882 

 האדמו"ר מגור 49 בני ברק  03-6188264 

 ירושלים 25 בני ברק  03-6189698 

 אשל אברהם 4 בני ברק  03-6767198 

 עזרא 52 בני ברק  03-6195132 

 קהילות יעקב 29 בני ברק  03-5742364 

 רב אסי 16 בני ברק  03-6186032 

 ברנדשטטר 8 בני ברק  03-6181052 

 עמוס 10 בני ברק  03-5700206 

 רבי יוסי 6 בני ברק  03-6180962 

 רבי יצחק מאיר הכהן 1 בני ברק  03-6194753 

 הרב משה פרדו 13 בני ברק  03-5780008 

 רשב"ם 22 בני ברק  03-6189947 

 האדמו"ר מצנז 5 בני ברק  03-6198968 

 גבעת פנחס 12 בני ברק  03-6747291 

 האדמו"ר מקוצ'ק 1 בני ברק  03-6762443 

 אבן עזרא 5 בני ברק  03-6191803 

 שד' טרפון 5 בני ברק  03-5703894