לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

רבנים בבני ברק


[הוסף עסק לרשימה]
 רבי יוסי 6 בני ברק  03-6180962 

 ירושלים 25 בני ברק  03-6189698 

 שפת אמת 2 בני ברק  03-5780410 

 נועם אלימלך 12 בני ברק  03-5704527 

 אור החיים 43 בני ברק  03-6183207 

 רד"ק 11 בני ברק  03-6193944 

 האדמו"ר מצנז 5 בני ברק  03-6198968 

 רב אסי 16 בני ברק  03-6186032 

 עזרא 66 בני ברק  03-5797877 

 נחמיה 23 בני ברק  03-5707611 

 של"ה 14 בני ברק  03-6196822 

 בן זכאי 25 בני ברק  03-6192016 

 בן זכאי 60 בני ברק  03-6181667 

 דבורה הנביאה 10 בני ברק  03-6184713 

 רבי עקיבא 122 בני ברק  03-6192276 

 חזון איש 89 בני ברק  03-6193319 

 חגי 6 בני ברק  03-6184988 

 רשב"ם 20 בני ברק  03-5708944 

 הרב אריה רבינוביץ 8 בני ברק  03-6772311 

 בן פתחיה 16 בני ברק  03-5705251 

 צמח צדיק 8 בני ברק  03-5743660 

 רבינא 3 בני ברק  03-6772246 

 עמוס 10 בני ברק  03-5700206 

 כהנמן 69 בני ברק  03-5709782