לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 המרפא 8 ירושלים  02-5480222 

 יפו 216 ירושלים  02-5009300 

 מיצרי טירן 30 ירושלים  02-5810932 

 חיל נשים 9 ירושלים  054-5665041 

 המלך ג'ורג' 31 ירושלים  02-6221436 

 ירושלים  02-6796452 

 המרפא 8 ירושלים  02-5891440 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 הרטום 9 ירושלים  02-5711540 

 שמואל תמיר 27 ירושלים  02-5836997 

 האייל 46 ירושלים  054-4238538 

 המרפא 8 ירושלים  02-5870123 

 ירושלים  02-6797577 

 הרב הרצוג 25 ירושלים  054-4403589 

 קרית מדע 11 ירושלים  02-5715222 

 הרב ריינס 15 ירושלים  052-6988014 

 יפו 217 ירושלים  02-5376770 

 עמק רפאים 7 ירושלים  02-5792573 

 כנפי נשרים 15 ירושלים  02-6537272 

 קול משה 11 ירושלים  02-9933157 

 סמ' נחלת שבעה 5 ירושלים  02-6247431 

 ירושלים  02-6524285 

 קרית מדע 5 ירושלים  02-5870112