לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 חפצדי נחום 5 ירושלים  02-6535561 

 הרטום 9 ירושלים  02-5711540 

 יפו 217 ירושלים  02-5376770 

 ירושלים  02-6499100 

 כנפי נשרים 15 ירושלים  02-6537272 

 קרית מדע 11 ירושלים  02-5888600 

 התעשיה 8 ירושלים  052-5573367 

 הארבעה 32 ירושלים  02-6520570 

 הרב הרצוג 25 ירושלים  054-4403589 

 אלפסי 23 ירושלים  02-5619936 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 סמ' נחלת שבעה 5 ירושלים  02-6247431 

 הרטום 12 ירושלים  02-6259930 

 מש' הדקלים 28 ירושלים  02-5481000 

 קול משה 11 ירושלים  02-9933157 

 ירושלים  02-6796452 

 הרב פרדס 527 ירושלים  02-5858055 

 המלך ג'ורג' 31 ירושלים  02-6221436 

 ניימן שמואל 11 ירושלים  02-5850507 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6527501 

 זיווין ש"י 16 ירושלים  02-6565432 

 כנפי נשרים 24 ירושלים  02-6513399 

 חזון איש 44 ירושלים  02-5866866 

 שמואל תמיר 27 ירושלים  02-5836997