לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 אבן סינא 9 ירושלים  02-6282173 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6527501 

 ירושלים  02-5666038 

 כנפי נשרים 24 ירושלים  02-6513399 

 ירושלים  02-6796452 

 הרב הרצוג 25 ירושלים  054-4403589 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 שמואל תמיר 27 ירושלים  02-5836997 

 הרב פרדס 527 ירושלים  02-5858055 

 ירושלים  02-6524285 

 בובליק 404 ירושלים  02-5865862 

 המרפא 8 ירושלים  02-5480222 

 יפו 216 ירושלים  02-5380773 

 ירושלים  02-6797577 

 ירושלים  02-6712248 

 אלפסי 23 ירושלים  02-5619936 

 המרפא 8 ירושלים  02-5911700 

 ירושלים  02-6499100 

 חזון איש 44 ירושלים  02-5866866 

 קול משה 11 ירושלים  02-9933157 

 חפצדי נחום 5 ירושלים  02-6535561 

 זיווין ש"י 16 ירושלים  02-6565432 

 יפו 216 ירושלים  02-5009300 

 ניימן שמואל 11 ירושלים  02-5850507