לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 אבן סינא 9 ירושלים  02-6282173 

 זיווין ש"י 16 ירושלים  02-6565432 

 חיל נשים 9 ירושלים  054-5665041 

 המרפא 8 ירושלים  02-5911700 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6527501 

 המרפא 8 ירושלים  02-5870123 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 המלך ג'ורג' 31 ירושלים  02-6221436 

 הרב ריינס 15 ירושלים  052-6988014 

 אלפסי 23 ירושלים  02-5619936 

 הארבעה 32 ירושלים  02-6520570 

 האייל 46 ירושלים  054-4238538 

 יפו 216 ירושלים  02-5009300 

 כנפי נשרים 24 ירושלים  02-6513399 

 שמואל תמיר 27 ירושלים  02-5836997 

 ירושלים  02-6499100 

 בובליק 404 ירושלים  02-5865862 

 מש' הדקלים 28 ירושלים  02-5481000 

 הרב הרצוג 25 ירושלים  054-4403589 

 מיצרי טירן 30 ירושלים  02-5810932 

 יפו 217 ירושלים  02-5376459 

 ירושלים  02-5666038 

 קרית מדע 11 ירושלים  02-5715222 

 ניימן שמואל 11 ירושלים  02-5850507