לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 קרית מדע 11 ירושלים  02-5888600 

 התעשיה 8 ירושלים  052-5573367 

 המרפא 8 ירושלים  02-5870123 

 מרדכי בן הלל 16 ירושלים  02-6240796 

 כנפי נשרים 15 ירושלים  02-6537272 

 כנפי נשרים 24 ירושלים  02-6513399 

 הארבעה 32 ירושלים  02-6520570 

 ירושלים  02-6499100 

 חפצדי נחום 5 ירושלים  02-6535561 

 המרפא 8 ירושלים  02-5480222 

 האייל 46 ירושלים  054-4238538 

 קול משה 11 ירושלים  02-9933157 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6527501 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 הרטום 9 ירושלים  02-5711540 

 הרב ריינס 15 ירושלים  052-6988014 

 אלפסי 23 ירושלים  02-5619936 

 זיווין ש"י 16 ירושלים  02-6565432 

 חיל נשים 9 ירושלים  054-5665041 

 הרטום 12 ירושלים  02-6259930 

 חזון איש 44 ירושלים  02-5866866 

 יפו 216 ירושלים  02-5009300 

 עמק רפאים 7 ירושלים  02-5792573 

 יפו 217 ירושלים  02-5376459