לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תוכנת מחשבים בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 ירושלים  02-6797577 

 יפו 216 ירושלים  02-5009300 

 התעשיה 8 ירושלים  052-5573367 

 חיל נשים 9 ירושלים  054-5665041 

 הרב פרדס 527 ירושלים  02-5858055 

 סמ' נחלת שבעה 5 ירושלים  02-6247431 

 מש' הדקלים 28 ירושלים  02-5481000 

 חפצדי נחום 5 ירושלים  02-6535561 

 בובליק 404 ירושלים  02-5865862 

 המרפא 8 ירושלים  02-5870123 

 המרפא 8 ירושלים  02-5911700 

 ירושלים  02-6796452 

 ניסנבוים 4 ירושלים  02-6519111 

 עמק רפאים 7 ירושלים  02-5792573 

 הרטום 12 ירושלים  02-6259930 

 המרפא 8 ירושלים  02-5480222 

 זיווין ש"י 16 ירושלים  02-6565432 

 ירושלים  02-5666038 

 שמואל תמיר 27 ירושלים  02-5836997 

 הרטום 9 ירושלים  02-5711540 

 קרית מדע 5 ירושלים  02-5870112 

 יפו 217 ירושלים  02-5376770 

 יפו 217 ירושלים  02-5376459 

 בית הדפוס 12 ירושלים  02-6527501