לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תלמודי תורה בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5860761 

 הטורים 30 ירושלים  02-5384872 

 משיב מנחם 14 ירושלים  02-5004022 

 פרי חדש 30 ירושלים  02-5385365 

 זיווין ש"י 21 ירושלים  02-5835517 

 תלמודי 2 ירושלים  02-5829920 

 דוד 28 ירושלים  02-5817403 

 ירמיהו 7 ירושלים  02-5380549 

 ירושלים  02-5820245 

 גדוד מכמש ירושלים  02-5357252 

 ירושלים  02-5863778 

 החיד"א 14 ירושלים  02-6436003 

 גמזון 2 ירושלים  02-5859671 

 ירמיהו 7 ירושלים  02-5380549 

 תורה ועבודה 2 ירושלים  052-7678150 

 שבטי ישראל 35 ירושלים  02-5829329 

 הקבלן 36 ירושלים  02-6514088 

 ירמיהו 16 ירושלים  02-5371202 

 ישא ברכה 37 ירושלים  02-5324391  5.00 

 בית וגן 56 ירושלים  02-6411099 

 עזרת תורה 24 ירושלים  02-5375462 

 הרב ריינס 22 ירושלים  02-6540940 

 אהלי יוסף 17 ירושלים  02-5381055  1.00 

 אבן האזל 10 ירושלים  02-5374939 

 הטורים 23 ירושלים  02-5373368