לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תלמודי תורה בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 החיד"א 4 ירושלים  02-6411099 

 תחכמוני 24 ירושלים  02-5389913 

 האדמו"ר מליובויטש 52 ירושלים  02-5712716 

 שטראוס 26 ירושלים  02-6244872 

 ישעיהו 13 ירושלים  02-5384148 

 יחזקאל 38 ירושלים  02-5322515 

 ירושלים  02-5820245 

 אפרסמון 30 ירושלים  02-6768839 

 ישא ברכה 37 ירושלים  02-5324391 

 עזרת תורה 24 ירושלים  02-5375462 

 העלוי 8 ירושלים  02-5004542 

 הרב בצלאל ז'ולטי 26 ירושלים  02-5710217 

 מינץ בנימין 55 ירושלים  02-5860902 

 תורה ועבודה 2 ירושלים  052-7678150 

 זיווין ש"י 21 ירושלים  02-5835517 

 ירושלים  02-5710531 

 ירמיהו 42 ירושלים  02-5004022 

 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5866635 

 אבן האזל 10 ירושלים  02-5374939 

 דברי חיים 2 ירושלים  02-5387340 

 המ"ג 1 ירושלים  02-5375712 

 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5860761 

 פרי חדש 30 ירושלים  02-5385365 

 החיד"א 14 ירושלים  02-6436003 

 קצנלבוגן 25 ירושלים  02-6528660