לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תלמודי תורה בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5866635 

 בעל התניא 11 ירושלים  02-5815885 

 ירושלים  02-6438192 

 שטראוס 26 ירושלים  02-6244872 

 המ"ג 1 ירושלים  02-5375712 

 אהלי יוסף 17 ירושלים  02-5381055 

 הרב פרנק 8 ירושלים  02-6438267 

 ירמיהו 7 ירושלים  02-5380549 

 שירת הים 4 ירושלים  02-5713227 

 בית וגן 72 ירושלים  02-6310144 

 גמזון 2 ירושלים  02-5855189 

 ישא ברכה 20 ירושלים  052-3810859 

 דוד ילין 35 ירושלים  02-5000550 

 דברי חיים 2 ירושלים  02-5387340 

 דוד 28 ירושלים  02-5817403 

 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5860761 

 הרב פתאל 12 ירושלים  02-5712220 

 קצנלבוגן 25 ירושלים  02-6528660 

 אבינועם ילין 2 ירושלים  02-5384201 

 חנה 25 ירושלים  02-5371202 

 שמעון הצדיק 23 ירושלים  02-5828611 

 אבן האזל 10 ירושלים  02-5374939 

 הרב ריינס 22 ירושלים  02-6540940 

 תחכמוני 24 ירושלים  02-5389913 

 הטורים 31 ירושלים  02-5381656