לדוגמה: חשמלאים, מסעדות...

תלמודי תורה בירושלים


[הוסף עסק לרשימה]
 ראשון לציון 7 ירושלים  02-5371821 

 מירסקי יצחק 5 ירושלים  02-5866635 

 גמזון 2 ירושלים  02-5855189 

 הטורים 31 ירושלים  02-5381656 

 החיד"א 14 ירושלים  02-6436003 

 תורה ועבודה 2 ירושלים  052-7678150 

 הטורים 30 ירושלים  02-5384872 

 אבן האזל 10 ירושלים  02-5374939 

 בית וגן 56 ירושלים  02-6411099 

 פרי חדש 30 ירושלים  02-5385365 

 משיב מנחם 14 ירושלים  02-5004022 

 קצנלבוגן 25 ירושלים  02-6528660 

 יהודית 6 ירושלים  02-5380462 

 דברי חיים 2 ירושלים  02-5387340 

 הרב בצלאל ז'ולטי 26 ירושלים  02-5710217 

 פנים מאירות 1 ירושלים  02-5372258 

 מינץ בנימין 55 ירושלים  02-5860902 

 העלוי 8 ירושלים  02-5004542 

 יחזקאל 38 ירושלים  02-5322515 

 מנחת יצחק 23 ירושלים  02-5383392 

 יחזקאל 22 ירושלים  02-5818587 

 תחכמוני 24 ירושלים  02-5389913 

 גדוד מכמש ירושלים  02-5357252 

 ירושלים  02-5863778 

 שמעון הצדיק 23 ירושלים  02-5828611